Auguste Mayer

Trondhjem med omegn, ca. 1842

Sett på 6 stk håndkolorerte litografier over Trondhjem med omegn:

  • Drontheim, vue de la ville
  • Vue generale de Drontheim, prise de Lillegaarden
  • Munke Gaden, rue principale de Drontheim
  • Tour de Munkolm
  • Chuute supeerieure de la cascade de leer-Foss
  • Seconde chute de la cascade de Leer-Foss

Verket var enormt kostbart og lage og det antas at bare rundt 150 eksemplarer ble produsert

Verket kalles ofte for «Gaimard» etter lederen Joseph paul Gaimard som var utsendt av kongen av Frankrike for å utforske nordområdene. Her var flere av Frankrikes mest kjente kunstnere med bla. denne Auguste Mayer, vitenskapsfolk og skribenter fulgte også med samt et stort mannskap til skipet som fraktet ekspedisjonen rundt. Korvetten het «La Recherche» slik at ekspedisjonen ofte kalles «La Recherche ekspedisjonen»

Etter hjemkomst til Paris gikk en kommisjon igjennom tegninger og skisser for å velge ut de beste som skulle litograferes, overføres på sten (orginaltegningene i Biblioteque Nationale Paris)

Litografiene er kjent for sin utrolige vakre utførelse og er viktig dokumentasjon om områdene i gamle dager

Pris

kr. 24000,-
Pris for hele serien på 6 stk håndkolorerte litografier over Trondhjem med omegn ca 1842

Type

Lito, Serie grafikk

Størrelse

Ramme: 300 x 200

Ønsker du å kjøpe?