Lilla Hellesen

Sommerkveld

Pris

kr. 3500,-
Lito farve (1941)

Type

Lito

Størrelse

Ramme: 500 x 630

Ønsker du å kjøpe?