Per Krogh

Mennesker og dyr, utenfor dyrebutikk

Pris

kr. 3000,-
Lito, prøvetrykk 1953

Type

Lito

Størrelse

Ramme: 530 x 630

Ønsker du å kjøpe?